visie

Eigenlijk zou iedereen zijn of haar eigen gekozen omgeving moeten kunnen scheppen. Eigenlijk zouden wij, ontwerpers, overbodig moeten zijn.


De werkelijkheid is dat er vaak behoefte aan hulp is. Wij willen graag hulp bieden aan projecten die de omgeving moeten verrijken, die mensen van ‘alle rangen en standen’ en alle leeftijden met elkaar in verbinding brengt. Projecten die een ander perspectief op ‘de’ werkelijkheid kunnen bieden, die iets in beweging kunnen zetten.


Wij leveren maatwerk. We kruipen ín het ontwerp, zodat wij zelf eigenlijk de eerste gebruikers zijn die het ontwerp uittesten voor de opdrachtgever. Onze kracht is het zien en creëren van mogelijkheden, en deze volledig benutten. En dan maakt het niet uit of het om binnen- of buitenruimtes gaat: alle ‘huiden’ waarmee de mens zich omringt lopen in elkaar over, hebben een relatie met elkaar. Waarom zou je ze dan ook niet als één geheel vormgeven?

Daarom denken we in totaalconcepten, en willen we niet gebonden zijn aan slechts één discipline.


We hebben ondertussen ervaren dat met een goed concept en een goed ontwerp veel deuren zich openen!

contactContact.html
linksLinks.html
lab-amb8Lab-Amb8.html
WERKHome_1.html